Ανάρτηση πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων την 18η Ιουνίου 2024.

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων την 21η Μαρτίου 2024.

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων την 14η Οκτωβρίου 2022.

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων την 16η Νοεμβρίου 2021.

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων την 16η Οκτωβρίου 2020.

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος δικτυακού τόπου πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της […]

Προσθήκη ισολογισμού 2017 στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις»

Μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις» του τρέχοντος site τον δημοσιευμένο ισολογισμό της 14ης […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος site πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας, την […]

Ανάρτηση πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αναρτήθηκε στην ενότητα «Προσκλήσεις» του τρέχοντος site πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας, την […]

Προσθήκη ισολογισμού 2016 στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις»

Μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις» του τρέχοντος site τον δημοσιευμένο ισολογισμό της 13ης […]