Προσθήκη ισολογισμού 2017 στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις»

Μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Οικονομικές καταστάσεις» του τρέχοντος site τον δημοσιευμένο ισολογισμό της 14ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017 – 31.12.2017).